can not get file content by /export/Data/jdos.jd.com/common/export/data/www/header_project/bridge_spu/config2/spu_Shortcut_gbk.html can not get file content by /export/Data/jdos.jd.com/common/export/data/www/header_project/bridge_spu/config2/spu_Header_gbk.html can not get file content by /export/Data/jdos.jd.com/common/export/data/www/header_project/bridge_spu/config2/spu_Nav_gbk.html

操盘术(3):跨越表象与内因的鸿沟

共  商家在售
  • 作者: 韩雷 著;
  • ISBN: 9787564214456
  • 出版社: 上海财经大学出版社
  • 出版时间: 2013-01-01
  • 定价:
  • 开本: 16开

商品介绍:

  《操盘术(3):跨越表象与内因的鸿沟》的最大特点就是讲解了笔者韩雷总结出来的许多独特形态、技巧与策略,这是在其他的关于炒股的图书中无法学到的实战性知识。这些内容都是笔者多年征战于A股市场的实盘经验之谈,特别适合A股市场,希望可以很好地帮助读者快速建立一个结构完善的实战系统。

更多详情>>
can not get file content by /export/Data/jdos.jd.com/common/export/data/www/header_project/bridge_spu/config2/spu_Service_gbk.html can not get file content by /export/Data/jdos.jd.com/common/export/data/www/header_project/bridge_spu/config2/spu_Footer_gbk.html
can not get file content by /export/Data/jdos.jd.com/common/export/data/www/header_project/bridge_spu/config1/spu_Analysis_gbk.html